DHT21 – czujnik temperatury i wilgotności

Na podstawie tego poradnika podłączyłem czujkę DHT21 RPi B+.

Na schemacie znajdują się czujka Dallas DS18B20, czerwona dioda LED oraz wspomniany DHT21. Wszystko podłączone pod jedno RPi B+.

Schemat podłączenia DS18B20 + Dioda LED + DHT21

Słowo wyjaśnienia odnośnie DHT21 (moja czujka zakupiona w botland.com.pl ma 3 kable. Czarny to GND, Żółty to DATA, Czerwony to VCC. Czasem jest też czwarty pin. O ile 1 i 2 zawsze było takie samo to 3 i 4 w dokumentacji już się zmieniały więc zwróć uwagę na opis swojego ezemplarza.

Instalacja WiringPi oraz programu do odczytywania 

sudo apt-get install git-core
cd /usr/src
git clone git://git.drogon.net/wiringPi
cd wiringPi
./build

U mnie wymagał wyższych uprawnień więc wszystkie komendy musiałem wykonać z sudo na początku każdego polecenia. Sprawdzenie poprawności działania najszybciej dokonamy poprzez

gpio readall 

Następnie należy skopiować pliki nagłówkowe niezbędne do kompilacji programu odczytu danych.

cp /usr/src/wiringPi/wiringPi/*.h /usr/include/

I pobranie samego programu do ich odczytywania oraz jego skompilowanie.

cd /usr/src
git clone https://github.com/paszczak000/DHT21-AM2301.git
cd DHT21-AM2301/
make

Jeżeli wszystko przebiegnie poprawnie to powinno się ukazać informacja odczytana z czujnika.

pi@raspberrypip /usr/src/DHT21-AM2301 $ sudo ./am2301
t=24.1
rh=36.4

 

Źródło: picoboard.pl