Converting .flv/mp4 (youtube) to .mp3 via command line. (Raspbian)

Wszystko co niezbędne do tej operacji to

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get clean
sudo apt-get install youtube-dl

(u mnie wymagalo odpalenia jednorazowo z wyzszymi uprawnieniami bo sie ffmpeg popsztykało z avconv)

sudo youtube-dl

Na sam koniec użycie parametrów:

youtube-dl https://www.youtube.com/watch?v=1D1cap6yETA --extract-audio --audio-format mp3

Trochę trzeba poczekać aż się jedna piosenka przekonwertuje ale zawsze to na własnej maszynce bez popupów 😉