Szybki retusz zdjęć [Ps]

1. Duplikuj warstwę tło Warstwa -> Duplikuj warstwę (Layer -> Duplicate layer). Nadaj nowej warstwie jakąś nazwę i wciśnij OK.

 

2. Rozmyj zdjęcie poprzez wybranie filtra Rozmycie powierzchniowe. Aby to zrobić wciśnij kolejno Filtr -> Rozmycie -> Rozmycie powierzchniowe (Filter -> Blur -> Surface Blur). Filtr ten nie rozmywa całego obrazu tylko wygładza w sposób “inteligentny”, który chroni krawędzie. Skóra zostaje wygładzona jednak krawędzie szczegółów twarzy np. oczu pozostają ostre.

 

3. Parametr Promień (Radius) określa rozmiar rozmywanego obszaru zaś Próg rozmycia (Threshold) określa maksymalną różnicę między odcieniem piksela. Wypróbuj różne wartości, wybierz najlepsze i wciśnij ok. (5/15)

 

Dodaj maskę. Pokaż oczy, usta, brwi itp. Możesz to zrobić na dwa różne sposoby.

 

4. Ujawnij wszystko na rozmytym obszasze i ostrożnie eksponuj szczegóły ze zdjęcia podstawowego. W tym przypadku wybierz polecenie Warstwa > Maska warstwy > Odkryj wszystko (Layer / Layer Mask / Reveal All). Kliknij na białą ikonkę po prawej stronie warstwy i zaznacz na zdjęciu oczy i inne szczegóły twarzy aby wymazać wierzchnią warstwę i pokazać oryginalną część zdjęcia.

 

Źródło